Българска асоциация по клинична имунология

Четвърто лятно училище по ПИД, Цигов чарк, 7- 9 юни 2019

7 – 9 Юни 2019г.

ПОКАНА

Уважаеми колеги, дами и господа,

Българска асоциация по клинична имунология (БАКИ),
Медицински Университет-Пловдив,
Функционален експертен център Джефри Модел и Експертен център по редки болести-ПИД при УМБАЛ „Александровска” – София,
както и Българска Педиатрична Асоциация (БПА)

Ви канят за участие

в Четвъртото лятно училище по първични имунни дефицити, което ще се проведе в Планински рехабилитационен център на МУ-Пловдив „Цигов Чарк“ в периода 7-9 юни 2019г.

Целта на лятното училище е да се запознаят пациентите и родителите на деца с ПИД по-подробно с техните заболявания и опита на българските лекари в това направление.

Лятното училище се провежда с любезното съдействие на Фармимпорт АД, Ай Ви Ди-България

При евентуални въпроси от Ваша страна може да се обърнете към нас
на телефон 0877570898 или на e-mail: bgpidcenter@gmail.com

Приложена е предварителна програма на събитието.

Моля да потвърдите присъствието си до 23 май на е-мейл:
bgpidcenter@gmail.com
с копие до microbiologybg@yahoo.com

С уважение:
Проф. Е. Наумова, дмн
(Ръководител на ПИД Експертен център и председател на БАКИ)


Проф. д-р В. Пилософ, дмн (Председател на БПА)

Проф. Мариана Мурджева, дм (локален организатор)